Tezler

 • Transformatörler için Ömür Tayini, Olay İzleme ve Değerlendirme Yazılımı Geliştirilmesi
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 2017
 • Araç Şarj İstasyonlarının Dağıtım Şebekesine Entegrasyonuyla Meydana Gelen Olumsuzlukların Belirlenmesi
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 2017
 • Çok Sargılı Transformatörler için Kısa Devre Empedansı ve Sargılara Etkiyen Kuvvetlerin Belirlenmesi için Yeni Bir Yaklaşım
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 2017
 • Dağıtım Şebekelerinde Optimal Kapasitör Yerleşimi için Yeni Bir Yaklaşım
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 2016